Όροι Χρήσης για την εφαρμογή «Παιχνίδια μνήμης με τα picou picou»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  (Please scroll down for Terms of Use in English)


Ευχαριστούμε που αγοράσατε την εφαρμογή «Παιχνίδια μνήμης με τα picou picou»!

Η εφαρμογή «Παιχνίδια μνήμης με τα picou picou» (στο εξής «η εφαρμογή»), διανέμεται από το play store της Google (στο εξής «play store») και κατά αποκλειστικότητα. Σας ενημερώνουμε για λόγους ασφαλείας, ότι αν προμηθευτήκατε την εφαρμογή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, εκτός από την μοναδική εξουσιοδοτημένη από εμάς πηγή, το play store, υπάρχει κίνδυνος κακόβουλου λογισμικού.

Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την εφαρμογή «ως έχει» και ότι η ομάδα των picou picou, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το πως θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, καθώς και για τυχόν ζημιές, υλικές και μη που μπορεί να προκληθούν από την χρήση της σε εσάς, στις συσκευές σας ή σε τρίτους. Κατά συνέπεια συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ομάδα των picou picou δεν αναγνωρίζει και δεν αξιώνει κανενός είδους αποζημιώνεις είτε σε σας, είτε σε τρίτους ανεξαιρέτως ορθής ή μη χρήσης.    

Συμφωνείτε πως είναι καθαρά στην κρίση σας, για το αν θα έχετε στην εφαρμογή ενεργοποιημένο το γονικό κλείδωμα.   

Συμφωνείτε πως είναι καθαρά στην κρίση σας για το αν θα ακολουθήσετε τις συμβουλές  ορθής χρήσης της εφαρμογής, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία σχετικά με την επαφή με οθόνες, η οποία θα πρέπει να είναι: 
Α) Στα παιδιά 18+ μηνών, ολιγόλεπτη απασχόληση με επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα. 
Β) Στα νήπια 2-5 ετών, όχι πάνω από μία ώρα ημερησίως. 

Αποδέχεστε πως είναι ευθύνη σας  να αποφασίσετε  για το αν και πόσο θα επιβλέπετε, όταν η εφαρμογή χρησιμοποιείται από ανήλικο.  

Συμφωνείτε πως η εφαρμογή και τα δικαιώματα εκμετάλλευσής της ανήκουν αποκλειστικά στην ομάδα των picou picou, η οποία σας δίνει το δικαίωμα χρήσης αόριστου χρόνου. Η ομάδα των picou picou, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη διάθεση δικαιωμάτων χρήσης, να αλλάξει τον επιτρεπόμενο χρόνο διάθεσης δικαιωμάτων χρήσης. Η ομάδα των picou picou έχει δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης, οφείλοντας να ενημερώσει άμεσα τον τελικό χρήστη.TERMS OF USE

Thank you for purchasing the game “Memory games with picou picou"!

The game "Memory games with picou picou" (for now on "the game"), is distributed from Google's play store (for now on "play store"), exclusively. For security reasons, if the supplier of this app is other than play store, you should uninstall immediately the game and re-download it from play store. Downloading the game from not authorized sources, might be exposed into malware risks.

You agree and accept the game "as it is" and that the picou picou team, is no responsible and  gives no warranty of any kind, written or implied about: a) how to use the game, b) any damage, of material nature or of any other nature, that may be cause to you or others as a result of using/playing the game. Consequentially, you understand, agree and accept that the picou picou team shall not be liable to you for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of of using/playing the game and without matter if of those damaged of proper or improper usage of the game.

You agree that is your responsibility to enable any parental lock to the game and your device, if there is any.

You agree that is your responsibility and up to your judgement to consider if you will follow the proper use suggestions of American Academy of Pediatrics (AAP.org) about exposing minor to screeens:
A) Minor up to 18+ months old, few minutes per day under parent or guardian supervisor.
B) Minor up to 2 - 5 years old, not more one an hour per day.

You agree, accept and understand that your absolute and sore responsibility to decide if you supervise the minor while using/playing the game.

You agree that the game it's copyrights are belong exclusively to picou picou team, which provides through this license the right to use/play the game for unlimited time. The picou picou team has the right to stop anytime the right to use/play the game. The picou picou team has the right to change anytime the terms of use, noticing the end user about any change, as soon as possible .