πολιτική απορρήτου για την εφαρμογή «Φλαπ φλαπ - picou picou»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εφαρμογή «Φλαπ φλαπ - picou picou» πληροί όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος «σχεδιασμένα για οικογένειες» του play store της Google και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες κανενός είδους. Δεν χρησιμοποιεί λογισμικό αναλύσεων των στοιχείων των χρηστών, ούτε έχει στην διάθεσή της τέτοια στοιχεία. Δεν κάνει εντοπισμό θέσης του χρήστη. Δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες παιχνιδιών Google Play. Δεν κάνει μεταφορά σε κοινωνικά δίκτυα.PRIVACY POLICY

The "Flap flap - picou picou" app meets all the requirements of Google's "designed for families" program in the Google play store and does not collect personal information from users of any kind. It does not use user data analysis software, nor does it collects such data. It does not detect the location of the user. Does not use Google Play game services. It does not transfer to social networks.