Όροι Χρήσης για την εφαρμογή «Χρωματοπαιχνίδια με τα picou picou»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 


Η εφαρμογή «Χρωματοπαιχνίδια με τα picou picou» (στο εξής «η εφαρμογή»), διανέμεται δωρεάν από το play store της Google (στο εξής «play store»), με πληρωμή από το App Store της Apple και κατά αποκλειστικότητα. Για λόγους ασφαλείας, αν προμηθευτήκατε την εφαρμογή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, συμφωνείτε ότι θα την αφαιρέσετε από την συσκευή σας και να την προμηθευτείτε από το play store. Υπάρχει κίνδυνος κακόβουλου λογισμικού αν προμηθευτείτε την εφαρμογή από άλλες μη εξουσιοδοτημένες από εμάς πηγές. 

Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την εφαρμογή «ως έχει» και ότι η ομάδα των picou picou, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το πως θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, καθώς και για τυχόν ζημιές, υλικές και μη που μπορεί να προκληθούν από την χρήση της σε εσάς, στις συσκευές σας ή σε τρίτους. Κατά συνέπεια συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ομάδα των picou picou δεν αναγνωρίζει και δεν αξιώνει κανενός είδους αποζημιώνεις είτε σε σας, είτε σε τρίτους ανεξαιρέτως ορθής ή μη χρήσης.    

Αποδέχεστε πως η εφαρμογή θα προβάλει διαφημιστικά μηνύματα, ελεγμένα και πιστοποιημένα για την ασφάλειά τους από την Google 

Συμφωνείτε πως είναι καθαρά στην κρίση σας, για το αν θα έχετε στην εφαρμογή ενεργοποιημένο το γονικό κλείδωμα.   

Συμφωνείτε πως είναι καθαρά στην κρίση σας για το αν θα ακολουθήσετε τις συμβουλές  ορθής χρήσης της εφαρμογής, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία σχετικά με την επαφή με οθόνες, η οποία θα πρέπει να είναι: 
Α) Στα παιδιά 18+ μηνών, ολιγόλεπτη απασχόληση με επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα. 
Β) Στα νήπια 2-5 ετών, όχι πάνω από μία ώρα ημερησίως. 

Αποδέχεστε πως είναι ευθύνη σας  να αποφασίσετε  για το αν και πόσο θα επιβλέπετε, όταν η εφαρμογή χρησιμοποιείται από ανήλικο.  


Συμφωνείτε πως η εφαρμογή και τα δικαιώματα εκμετάλλευσής της ανήκουν αποκλειστικά στην ομάδα των picou picouη οποία σας δίνει το δικαίωμα δωρεάν χρήσης αόριστου χρόνου. Η ομάδα των picou picouμπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη διάθεση δικαιωμάτων χρήσης, να αλλάξει τον επιτρεπόμενο χρόνο διάθεσης δικαιωμάτων χρήσης. Η ομάδα των picou picou έχει δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης, οφείλοντας να ενημερώσει άμεσα τον τελικό χρήστη.