Μαθαίνω την Αλφαβήτα

 


Η εφαρμογή «Μαθαίνω την Αλφαβήτα», είναι μία συλλογή τεσσάρων δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, να εξασκήσουν την φωνολογική ενημερότητα, να συνδυάσουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, καθώς επίσης να αναπτύξουν την λεπτή κινητική τους δεξιότητα στην γραφή των γραμμάτων.

 Η εφαρμογή περιλαμβάνει: 
• Οπτικοακουστική παρουσίαση των γραμμάτων και των ήχων τους.
• Αντιστοίχιση λέξης με αρχικό γράμμα και το αντίστροφο.
• Αντιστοίχιση κεφαλαίων – πεζών γραμμάτων.
• Ασκήσεις προγραφής και δυνατότητα για ελεύθερη σχεδίαση για πολλές δημιουργικές στιγμές!