Μαθαίνω για τις αλλεργίες - εκπαιδευτικό βίντεο picou picou

 

 

Ένα βίντεο για τις αλλεργίες. Τι είναι οι αλλεργίες; Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; Πως μπορούμε να προστατευτούμε τα παιδιά που έχουν αλλεργίες;

Μια ευκαιρία τα παιδιά να καταλάβουν την διαφορετικότητα, να σεβαστούν τις διαφορετικές ανάγκες και επιλογές, της κάθε οικογένειας.

Η σελίδα Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες στο facebook