Μαθαίνω την Αλφαβήτα - Η νέα μας εφαρμογή!

 Η νέα μας εφαρμογή "Μαθαίνω την αλφαβήτα" κυκλοφόρησε στο Google Play! Τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες για μάθηση μέσω από το παιχνίδι!

Η εφαρμογή περιλαμβάνει :
☑️ Οπτικοακουστική παρουσίαση των γραμμάτων και των ήχων τους.
☑️ Αντιστοίχιση λέξης με αρχικό γράμμα και το αντίστροφο.
☑️ Αντιστοίχιση κεφαλαίων – πεζών γραμμάτων.
☑️ Ασκήσεις προγραφής και δυνατότητα για ελεύθερη σχεδίαση για πολλές δημιουργικές στιγμές!