Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για το χειμώνα

 


Ας θυμηθούμε τα φύλλα εργασίας και το εποπτικό υλικό του χειμώνα. Θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για το χειμώνα


Μπορείτε να συνδυάσετε το υλικό με το βίντεο μας για το χειμώνα: