Μαθαίνω να μετράω - Εκπαιδευτικό video picou picouΗ Τάξη των picou picou είναι εδώ! Το Κόκκινο picou picou μαθαίνει στα παιδιά τους αριθμούς από το 1 έως το 10, δείχνει στα παιδιά τον τρόπο να μετράνε και παίζει μαζί τους μικρά αριθμοπαιχνίδια.